Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

17 maja 2023

SAMORZĄD TO MY!

SAMORZĄD TO MY!

15 maja 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Czempiniu wzięli udział w kolejnej lekcji samorządności. Została ona przeprowadzona w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kościanie.
W spotkaniu udział wzięli Wicestarosta Kościański- p. Dorota Słowińska, Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego- p. Iwona Bereszyńska,  p. Dorota Lew-Pilarska- członek Zarządu Powiatu Kościańskiego oraz p. Łukasz Grygier- radny Powiatu Kościańskiego. Podczas zajęć młodzież poznała specyfikę funkcjonowania samorządu powiatowego  na przykładzie powiatu kościańskiego. Przybliżone zostały zadania i kompetencje władz powiatowych jak np. prowadzenie szkół ponadpodstawowych, szpitali,  utrzymanie dróg czy  polityka społeczna. Omówiono także strukturę kościańskiego urzędu, poszczególne wydziały i ich zadania.  Przedstawiono  informacje dotyczące organów władzy uchwałodawczej i wykonawczej oraz zasady ich powoływania. Młodzież dowiedziała się jakie praktyczne sprawy można załatwić w starostwie powiatowym. Ważną częścią spotkania była możliwość zadawania pytań przedstawicielom władz powiatowych. Dotyczyły one między innymi planowanych inwestycji, perspektyw edukacyjnych i zawodowych dla uczniów z terenu Kościana i okolic. Podczas spotkania podkreślona została również samodzielność i niezależność poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz przywołana zasada subsydiarności.

Bezpośrednio przed wizytą w starostwie powiatowym, czempińska młodzież zapaliła znicz na grobie Gustawa Raszewskiego, pierwszego w wolnej Polsce starosty kościańskiego. Nagrobek rodziny Raszewskich znajduje się na cmentarzu parafialnym w Starych Oborzyskach.

Wizyta w starostwie była dla uczniów wyjątkową lekcją samorządności zrealizowaną w sposób praktyczny, poza murami szkoły, w kontakcie z władzami i pracownikami kościańskiego urzędu. Oddanie czci i pamięci pierwszemu polskiemu staroście kościańskiemu wywołało chwilę refleksji i zadumy. Zajęcia te były więc doskonałym połączeniem historii i współczesności.

Zarówno wizyta w kościańskim starostwie jak również upamiętnienie postaci Gustawa Raszewskiego były zadaniami przeprowadzonymi w ramach projektu „SAMORZĄD TO MY!”. Na realizację powyższego działania Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły „Czempiniak” pozyskało środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

                                                                                Aleksandra Adamczak, Gerwazy Konopczyński