Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

18 maja 2023

Porządek obrad LXII sesji Rady Miejskiej w Czempiniu

Porządek obrad LXII sesji Rady Miejskiej w Czempiniu


Termin: 24 maja 2023 roku o godzinie 16.00

w sali wielofunkcyjnej CAS TLENOWNIA

 
1.               Otwarcie obrad.

2.               Przedstawienie porządku obrad.

3.               Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miejskiej w Czempiniu.

4.               Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempiń na 2023 rok.

5.               Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempiń na lata 2023-2056.

6.               Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LX/568/23 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego.

7.               Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Medalu Honorowego Gminy Czempiń Pani Annie Borowczak – Białas.

8.               Sprawozdanie Burmistrza Gminy Czempiń o pracach w okresie międzysesyjnym, w tym związanych z wykonywaniem uchwał Rady Miejskiej w Czempiniu.

9.               Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czempiniu o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10.            Interpelacje i zapytania radnych.

11.            Odpowiedzi na zapytania radnych.

12.            Wolne wnioski i informacje.

13.            Zakończenie obrad LXII sesji.