Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

01 czerwca 2023

NOWY Budżet Obywatelski Gminy Czempiń!

NOWY Budżet Obywatelski Gminy Czempiń!

Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku aż 75 tysięcy złotych! Wspólnie zdecydujmy, na co przeznaczyć te pieniądze!

Szanujemy Wasze zdanie i wierzymy w Waszą kreatywność, dlatego po praz kolejny oddajemy w Wasze dysponowanie część budżetu gminy. Aby wyrównać szanse, udoskonaliliśmy Budżet Obywatelski Gminy Czempiń. Przedstawiamy Wam najważniejsze zmiany:

 

1.     Zmiana kategorii projektów

- projekty ogólnodostępne – projekty, do których zagwarantowany jest nieograniczony bezpośredni dostęp dla wszystkich mieszkańców.  Przedmiot projektu ogólnodostępnego musi być publiczny i nieodpłatny dla mieszkańców, co oznacza możliwość czerpania korzyści z efektów realizacji projektu na równych prawach wszystkim mieszkańcom, również tym, którzy nie korzystają z oferty podmiotu wnioskującego, np. nie należą do  klubu sportowego, czy OSP.

- projekty o ograniczonej dostępności – projekty, które nie są projektem ogólnodostępnym, co oznacza, że mogą służyć wszystkim zainteresowanym mieszkańcom w sposób pośredni i/lub być dostępne dla mieszkańców w ramach funkcjonowania podmiotu wnioskującego o jego realizację w lokalizacji użytkowanej przez ten podmiot. W tej kategorii można adresować działania w szczególności do konkretnych grup mieszkańców, np. kluby sportowe, jednostki OSP, szkoły.

 

2.     Większa część budżetu gminy w Waszych rękach!

Do Waszej dyspozycji oddajemy łącznie 75 tysięcy złotych, odpowiednio dla poszczególnych kategorii:

- 50 tysięcy złotych - projekty ogólnodostępne

- 25 tysięcy złotych - projekty o ograniczonej dostępności

 

3.     Wasz projekt nie wygrał? Nic straconego!

Projekty poddane pod głosowanie, które nie zostały skierowane do realizacji głosami mieszkańców, przekazane będą do Komisji Gospodarki i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Czempiniu, która może wnioskować o ich realizację w ramach budżetu gminy na kolejny rok budżetowy.

 

4.      Boicie się formalności? Nie wiecie, czy Wasz pomysł spełnia wymogi? Potrzebujecie porady? Wyjaśnienia?

Służymy radą! W Urzędzie Gminy w Czempiniu jest osoba dedykowana do pomocy podczas tworzenia Waszych wniosków. Zachęcamy do kontaktu – tel. 61 28 26 703 wew. 146


 

Macie super pomysły? Oto co musicie zrobić, by zgłosić projekt:

KROK 1

Zastanówcie się, co chcecie stworzyć, co Waszym zdaniem byłoby potrzebne w miejskiej przestrzeni. Skontaktuj się z sąsiadami, znajomymi, wszystkimi, którzy mogliby być zainteresowani Twoją propozycją. Wspólnie ją przedyskutujcie co do rozmachu, wielkości, kosztu, zaangażowania.

UWAGA! Zgłaszany projekt musi:
- mieć charakter materialny
- być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego
- dotyczyć zadań własnych gminy
- być zlokalizowany na nieruchomości, gdzie gmina posiada prawo do dysponowania na cele budowlane
- autor projektu musi być mieszkańcem gminy Czempiń

 

KROK 2

Wyceńcie wartość swojego pomysłu. Zachęcamy również do skonsultowania swojej idei z firmami np. z branży budowlanej. Poproś ich o wycenę zgłaszanego projektu (materiały plus roboczogodziny). Otrzymany kosztorys dołączcie do swojego wniosku.

Ważne jest dokładne oszacowanie wszystkich kosztów składających się na Wasz projekt. Oznacza to, że jeżeli na miejsce realizacji Waszego projektu wybraliście teren, który wymaga prac przygotowawczych, lub przedmiot, który wymaga montażu – wszystkie te koszty muszą zostać uwzględnione. Jednym słowem, zakładana przez Was  kwota musi pokryć wszystkie wydatki od A do Z.

 

KROK 3

Sprawdźcie czy teren, na którym chcecie zrealizować swój pomysł jest w dyspozycji gminy. W razie wątpliwości można skontaktować się z Referatem Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami. Numery kontaktowe znajdziecie na stronie: https://czempin.pl/Dane_kontaktowe.html

 

KROK 4

Zbierzcie co najmniej 5 podpisów na formularzu poparcia dla swojego pomysłu. To jeden z podstawowych warunków pozytywnej weryfikacji projektu.

 

KROK 5

Do wniosku będzie trzeba dołączyć szacunek rocznych kosztów eksploatacji infrastruktury, która powstanie wskutek zrealizowania danego projektu, uwzględniający, w szczególności, koszty bieżącego utrzymania, przeglądu, serwisowania, poboru energii, wody itp. Dlaczego? Dlatego, że realizacja projektu musi spełniać wymóg gospodarności, tj. roczne koszty jego utrzymania nie mogą przekraczać 20% kosztów projektu. W razie wątpliwości można skontaktować się z Referatem Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Numery kontaktowe znajdziecie na stronie: https://czempin.pl/Dane_kontaktowe.html


KROK 6

Po skompletowaniu danych, należy wypełnić wniosek na stronie https://czempin.budzet-obywatelski.org/ Macie na to czas od 1 do 30 czerwca br. Wypełnijcie dokładnie wszystkie pola formularza zgłoszeniowego. Opiszcie krótko i zwięźle swój pomysł.


Poniżej instrukcja jak zgłosić zadanie poprzez elektroniczny formularz:

1. Wejdź na stronę: https://czempin.budzet-obywatelski.org/ 

2. Kliknij w przycisk "dodaj projekt" na stronie głównej (Możliwość zgłaszania projektów uaktywni się 1 czerwca 2023 roku o godz. 0.00)

3. Zarejestruj się na platformie: podaj adres e-mail i hasło (na adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny).

4. Aktywuj konto klikając w link wysłany na podany przez Ciebie przy rejestracji adres e-mail.

5. Zaloguj się na platformę adresem e-mail i hasłem podanym na rejestracji.

6. Uzupełnij dane podstawowe (informacje o autorze zadania).

7. Wypełnij formularz zgłaszania zadania. (Formularz dodawania projektu możesz zapisać na każdym etapie prac, klikając przycisk „Zapisz wersję roboczą” na samym dole strony. Jeżeli ukończysz pracę nad projektem, skompletujesz wszystkie załączniki, uzupełnisz wszystkie pola, użyj znajdującego się na końcu strony przycisku „Oddaj do rozpatrzenia”).

 

KROK 7

Wasz projekt zostanie poddany weryfikacji przez zespół urzędników pod względem formalnym i merytorycznym.

 

KROK 8

Po ogłoszeniu ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie zadbajcie o promocję swojego pomysłu. Rozpropagujcie go wśród sąsiadów i znajomych. Niech dowie się o nim jak najwięcej osób. Żeby osiągnąć sukces, musicie bowiem wykazać się pomysłowością, ale i darem przekonywania innych do poparcia swoich pomysłów w głosowaniu. To właśnie głosy mieszkańców decydują ostatecznie, które pomysły z listy zostaną wcielone w życie. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej na platformie budżetu obywatelskiego.

 

KROK 9

Jeżeli okaże się, że Wasz projekt wygrał, urzędnicy będą się z Wami konsultować na etapie realizacji zadania w 2024 r. tak, aby efekt końcowy odpowiadał Waszym oczekiwaniom i oczekiwaniom mieszkańców, którzy głosowali na Wasz projekt.

UWAGA! Jeżeli nie przekonaliście mieszkańców Gminy Czempiń i Wasz projekt przegrał w głosowaniu – to jeszcze nic straconego! Rada Miejska w Czempiniu może uznać Wasz projekt za tak dobry, że nie może pójść na marne i zawnioskować o jego realizację w kolejnym roku budżetowym.

W razie wątpliwości w kwestiach formalnych dot. Budżetu Obywatelskiego można skontaktować się z Urzędem Gminy w Czempiniu, tel. tel. 61 28 26 703 wew. 121 lub 146. Wszystkie numery kontaktowe znajdziecie na stronie: https://czempin.pl/Dane_kontaktowe.html 


 


Konsultacje będą prowadzone elektronicznie na stronie https://czempin.budzet-obywatelski.org/ zgodnie z przedstawionym harmonogramem:

1)               od 01 czerwca do 30 czerwca - składanie projektów do budżetu obywatelskiego

2)               do 20 lipca - weryfikacja złożonych projektów

3)               do 21 lipca - publikacja zgłoszonych projektów na platformie budżetu obywatelskiego

4)               do 10 sierpnia - procedura odwoławcza i publikacja projektów dopuszczonych do wyboru

5)               do 20 sierpnia – losowanie numerów dla zakwalifikowanych projektów i publikacja listy

6)               od 1 września do 30 września - głosowanie nad projektami

7)               do 31 grudnia kolejnego roku – realizacja wybranych projektów.

 

Podstawa prawna:  UCHWAŁA NR LXI/577/23 RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia szczególnej formy konsultacji społecznych - budżetu obywatelskiego - przejdź