Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

24 kwietnia 2023

Święto Drzewa w Czempiniu

Święto Drzewa w Czempiniu

Drzewa kojarzymy głównie z lasami. Ale warto pamiętać, że powinny one być także bardzo ważnym elementem przestrzeni publicznej. Z kilku powodów:

  • zwiększają bioróżnorodność,
  • poprawiają jakość powietrza,
  • dają zacienienie,
  • zmniejszają efekt "miejskich wysp ciepła",
  • sprawiają, że lepiej się czujemy.

Mieszkańcy Gminy Czempiń o tym wiedzą, a Ci najmłodsi wiedzą to najlepiej. Sprzyjają temu organizowane przez gminę wydarzenia.

W miniony czwartek, 20 kwietnia 2023 roku odbyła się druga edycja zapoczątkowanego w 2022 roku wydarzenia – „Święto Drzewa”. Na terenie przy hali sportowej „Herkules” odbyły się zajęcia plenerowe dla uczniów oraz przedszkolaków z terenu Gminy Czempiń. Poszczególne klasy i grupy przedszkolne korzystając z pomocy Pana Marcina Szwarca- leśniczego z Leśnictwa Grzybno i Pani Hanny Puk – pracownika Nadleśnictwa Konstantynowo, sadziły rośliny.

Łącznie 100 sadzonek krzewów zasiliło zielone płuca miasta. Żylistek, forsycja, tawuła i śnieguliczka, bo takie gatunki wybrano z uwagi na architekturę krajobrazu, dzięki dzielnym małym ogrodnikom posadzono przy bocznej części hali. Zielone elementy odzieży uczestników wydarzenia manifestowały proekologiczne postawy.

Święto to, to nie tylko sadzenie roślin, ale także działania edukacyjne, w tym pogadanki przyrodnicze. Zajęcia plastyczne przeprowadzone w tym dniu również odbywały się pod hasłem „drzewa wokół nas”, a dzieci mogły pokolorować szablony drzew. Wspólnie wykonano proekologiczne bannery zachęcające do dbałości o przyrodę.

Kontakt z naturą zaszczepia u młodych ludzi szacunek do przyrody. Bezpośrednie doświadczenie, jak wspólne sadzenie roślin, nie tylko daje wiedzę, ale także buduje związki emocjonalne z miejscem. To ważna forma nauki jakiej potrzebują uczniowie XXI wieku. Warsztaty mają na celu zaszczepić w dzieciach i młodzieży przekonanie, że przyroda pomaga nam w adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, dlatego powinniśmy ją chronić i odtwarzać zniszczone ekosystemy, a sadzenie drzew jest jednym ze sposobów zarówno adaptacji jak i przeciwdziałania zmianom klimatu. Działanie zgodne z naturą, a nie przeciwko niej, może przynieść korzyści całemu społeczeństwu, a cykliczne warsztaty angażujące bezpośrednio dzieci i młodzież z terenu gminy, przełożą się bezpośrednio na zwiększenie świadomości społecznej i docelowo na zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz mitygację i adaptację do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury.

Zachęcamy wszystkich Państwa do szukania drzew – świadków historii, otaczania ich opieką i odwiedzania roślin posadzonych w ramach akcji przez dzieci. Zachęcamy też, by „chwalić się” krzewami i drzewami posadzonymi na prywatnych posesjach pod relacją z wydarzenia opublikowaną w gminnych mediach społecznościowych

Zachęcamy do wycieczek, spacerów po lesie i terenach zielonych, których mamy w Czempiniu coraz więcej, a także do rozmów, dyskusji ze specjalistami na temat roli drzew w życiu ludzi, zwierząt i naszej planety.

Wydarzenie odbyło się w ramach realizacji projektu „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu”, dofinansowanego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli tzw. Funduszy Norweskich oraz budżetu państwa.

Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymali pamiątkowe gadżety oraz materiały edukacyjne.

Przypominamy, że w ramach rozwoju zielonej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń oprócz krzewów dokonane zostaną liczne nasadzenia drzew (także w donicach) i różnego typu roślin. Nasadzenia będą dokonywane przy ulicy Strumykowej, Chłapowskiego, Ogrodowej, Rynek, Długiej, Ratuszowej, Kolejowej (parking przy dworcu PKP), Poznańskie Przedmieście, Kolejowej (parking przy Szkole Podstawowej w Czempiniu), budynku Filii Szkoły Podstawowej w Czempiniu - Borowo 76, ul. Kolejowej – Parking B, ul. Krańcowej – Parking C. Powstaną także obiekty takie jak zielony przystanek, w miejscu obecnego, mieszczącego się przy ulicy Kuczmerowicza. Utworzone zostaną parki kieszonkowe przy ulicy Łąkowej oraz ulicy Kuczmerowicza, poprzez wykorzystanie terenu położonego za przystankiem autobusowym, gdzie zlikwidowane zostanie odspojenie gruntu. Założona zostanie także kwietna łąka. W pobliżu hali sportowej Herkules powstanie zielona klasa, a na sąsiednim terenie wybudowane zostaną ścieżki spacerowe, przy których zamontowane będą tablice edukacyjne. Miejsce to nabierze parkowego charakteru, dzięki czemu w upalne dni będzie można znaleźć tam ochłodę i odpocząć.