Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

27 lutego 2023

Inwestycja z perspektywą

Inwestycja z perspektywą

27 lutego br. W Warszawie odbyła się konferencja, podczas której ogłoszono wyniki konkursu "Inwestycja z perspektywą".  W gronie laureatów znalazła się Gmina Czempiń!

Wydarzenie rozpoczęła debata "Efekty polityki spójności w Polsce - szansa dobrze wykorzystana?”, w której udział wzięli: prof. Przemysław Śleszyński z Polskiej Akademii Nauk, autor raportu „Terytorialne efekty zróżnicowania w Polsce”,  Piotr Zygadło, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Przemysław Kalinka, ekspert ds. gospodarczych przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Wiceprzewodniczący Zarządu ZGW RP - Jacek Brygman.

Dane zaprezentowane w trakcie debaty wskazały m.in., że wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. zapoczątkowało ogromny napływ środków. Wartość projektów do tej pory z unijnym dofinansowaniem to ponad 1 bilion zł, z czego samo dofinansowanie z funduszy UE wyniosło 700 mld zł.

Natomiast w okresie, którego dotyczyło badanie tj. 2015-2021 na projekty realizowane w gminach przypadło 56,1 procent środków UE. Biorąc pod uwagę wyłącznie te pieniądze (bez środków realizowanych w powiatach, województwach itd.), średnio na jednego mieszkańca gminy przypadło 3312 zł. W podziale na kategorie administracyjne gmin wygląda to następująco:

– Warszawa – 3650 zł,

– pozostałe stolice województw – 5000 zł,

– pozostałe miasta na prawach powiatu (grodzkie) – 3055 zł,

– stolice powiatów – 3201 zł,

– gminy miejskie – 2442 zł,

– gminy miejsko-wiejskie – 2950 zł,

– gminy wiejskie – 2801 zł.

 

Gmina Czempiń, mająca także projekty w toku, na tle takich danych wypada znów bardzo dobrze z kwotą ponad 4 tys. zł.

Zauważyć należy w tym kontekście, że wszystkie zrealizowane przez Gminę Czempiń projekty udowadniają, iż szansa jaka była i jest, jest dobrze wykorzystywana. Nie tylko w tak sztandarowym projekcie jak Tlenownia i rewitalizacja, ale też w tych dotyczących budowy dróg, ścieżek rowerowych, kanalizacji sanitarnej i wielu innych. Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które oddały głos na projekt Gminy Czempiń.