Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

14 marca 2023

Mikołaj finalistą IV edycji Olimpiady

Mikołaj finalistą IV edycji Olimpiady

Polskie Towarzystwo Historyczne we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje Olimpiadę Historyczną Juniorów, której adresatami są uczniowie szkół podstawowych, wykazujący szczególne zainteresowanie historią. Te ogólnopolskie, indywidualne zawody dla młodych ,,historyków” mają przebieg trójstopniowy.

Zawody I stopnia (eliminacje szkolne) polegają na samodzielnym rozwiązaniu przez uczestników Olimpiady testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu całej podstawy programowej oraz napisaniu wypracowania na temat podany przez organizatorów konkursu.

Zawody II stopnia (eliminacje okręgowe) dzielą się na część pisemną i ustną. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do tej części Olimpiady, najpierw wykonują otwarte i zamknięte zadania testowe, które kolejny raz weryfikują wiadomości młodych olimpijczyków. Do części ustnej przechodzą  osoby z najwyższymi wynikami. Przed komisją konkursową prezentują wybrany spośród kilku obowiązujących w danej edycji Olimpiady temat, a następnie odpowiadają na pytania dotyczące przeczytanej książki, która została umieszczona na liście lektur Olimpiady Historycznej Juniorów.

Zawody III stopnia (eliminacje centralne)  również składają się z części pisemnej i ustnej. Bierze w nich udział czterech najlepszych młodych historyków z poszczególnych województw. Test pisemny obejmuje zróżnicowane zadania otwarte i zamknięte związane z tematem przewodnim eliminacji centralnych. Część ustna wymaga od finalistów wykazania się przed członkami komisji doskonałą znajomością zagadnień, związanych z jedną z wybranych epok historycznych oraz  treści czterech lektur.

                W ostatni weekend na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbyły się eliminacje centralne, w których udział wzięło prawie 80 najlepszych historyków ze szkół podstawowych z całego kraju. Wśród nich znalazł się Mikołaj Sobiak uczeń Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu. Jak podkreślili organizatorzy poziom etapu był niezwykle wysoki. Uczniowie po zakończeniu etapu centralnego, mogli zostać uczestnikami eliminacji III stopnia, finalistami olimpiady (musieli zdobyć od 30 do 75 pkt, max 100 pkt ) lub laureatami (powyżej 75 punktów). Mikołaj po podsumowaniu części pisemnej i ustnej zdobył taką liczbę punktów, która pozwoliła mu uzyskać tytuł finalisty. Dla ucznia czempińskiej podstawówki to ogromny sukces. Oprócz niepowtarzalnej możliwości rozmowy na tematy historyczne z kadrą profesorską, głównie poznańskiego uniwersytetu, Mikołaj jako finalista olimpiady, w pierwszej  kolejności zostanie przyjęty do wymarzonej szkoły średniej. Patronat Honorowy nad Olimpiadą sprawował Marszałek Senatu RP.

 

Gerwazy Konopczyński