Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

29 listopada 2017

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czempiniu informuje, że najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej

odbędzie się 6 grudnia 2017 roku o godzinie 8.00

Porządek obrad posiedzenia obejmował będzie:

1. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głuchowie złożonej
       w dniu 23 października 2017 roku.

2. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Czempiniu.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Krzysztof Sankiewicz