Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

02 października 2017

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Gminy Czempiń zarządza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie "Programu współpracy Gminy Czempiń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".

Zarządzenie oraz projekt uchwały znajdują się w załącznikach.

Pliki do pobrania: