Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

15 listopada 2017

Posiedzenie Komisji Rolnictwa

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Działalności Gospodarczej, Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska oraz Budownictwa i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Czempiniu informuje, że najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się

23 listopada 2017 roku o godzinie 8.00

 Porządek obrad posiedzenia obejmował będzie:

  1. zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na 2018 rok.
  2. analizę realizacji wniosków i zaleceń z komisji przeprowadzonych w kwietniu i maju 2017 (dotyczy stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Czempiń oraz potrzeb i problemów
    na terenie sołectw Nowy Gołębin i Gorzyczki).
  3. analizę projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Czempiniu.

Przewodniczący Komisji

/-/ Łukasz Stasiak