Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

08 maja 2023

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Miejskiej w Czempiniu informuję, że posiedzenia Komisji RM w Czempiniu odbędą się w dniu 17 maja 2023 roku w pawilonie nr 2 w CAS Tlenownia:

 

8.30 – Komisja Rewizyjna

Analiza wykonania budżetu Gminy Czempiń za 2022 rok wraz z oceną sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czempiń za 2022 rok.
Sformułowanie wniosku dotyczącego absolutorium dla Burmistrza Gminy Czempiń.  
 

9.30 – Komisja Finansów i Komisja Oświaty

Analiza wykonania budżetu Gminy Czempiń za 2022 rok.
Zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe (dotyczy Komisji Oświaty).
 

10.30 – Komisja Medalu

Zaopiniowanie wniosków o przyznanie Medalu Honorowego Gminy Czempiń.
 

11.00 – Komisja Gospodarki

Analiza wykonania budżetu Gminy Czempiń za 2022 rok.
Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Czempiń.
 

12.00 – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rozpatrzenie petycji z dnia 11 kwietnia 2023 roku.