Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

17 lutego 2023

Komunikat dla Rolników

Komunikat dla Rolników dot. przedsięwzięcia pod nazwą „usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag”

 

Burmistrz Gminy Czempiń uprzejmie informuje, że do dnia 28 lutego 2023 roku, można składać deklarację o inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym.

Druki deklaracji oraz szczegółowe informacje dotyczące wypełnienia deklaracji można uzyskać osobiście  w Urzędzie Gminy albo pod numerem telefonu 61 2826703 wew. 143 w godzinach pracy urzędu.

Od  dnia 17 lutego 2023 roku sołtysi poszczególnych sołectw będą również w posiadaniu w/w druków.

.


                                                                                              Burmistrz Gminy Czempiń

                                                                                                        Konrad Malicki