Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

10 czerwca 2016

Budżet Obywatelski 2016

Budżet Obywatelski 2016

                                                          Czempiń, dnia 10 czerwca 2016 roku

 

INFORMACJA

z przebiegu konsultacji dotyczących

Budżetu obywatelskiego gminy Czempiń w 2016 roku.

Zgodnie z § 10 załącznika do uchwały Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 19 lutego 2015r. – Procedurą przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czempiń informuję, co następuje:

  1. Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu obywatelskiego gminy Czempiń w 2016 roku zostały zarządzone w dniu 1 kwietnia 2016 roku zarządzeniem nr 200/16 Burmistrza Gminy Czempiń.

Konsultacje przeprowadzono za pomocą Formularzy do głosowania na „zadanie duże” i na „zadanie małe”.

  1. Liczba oddanych głosów w konsultacjach: 4379.
  2. Celem konsultacji było wyłonienie do realizacji w 2016 roku jednego „zadania dużego” i jednego „zadania małego”.
  3. W wyniku przeprowadzonych konsultacji podjęto następujące ustalenia:

W wyniku podsumowania głosowania powstały „Listy zadań” uporządkowane według liczby oddanych głosów, od zadania z największą do zadania z najmniejszą liczbą głosów.

  1. Informację podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy w Czempiniu, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń.

Lista zadań „zadania małe”

Nr zadania

Nazwa zadania

Liczba ważnie oddanych głosów

 1.

Zakup mebli do budynku szatni i toalet na stadionie w Głuchowie.

1054

 2.

Osiedlowy plac zabaw dla dzieci – wyposażenie –  

ul. Gruszkowa, Czempiń.

243

 3.

Postawienie wiaty autobusowej i zewnętrznego stołu pingpongowego służących dobru dzieci i młodzieży w sołectwie Donatowo.

144

 4.

Zakup zadaszonej altany na placu zabaw przy ulicy St. Kuczmerowicza, Czempiń.

70

Lista zadań „zadania duże”

Nr zadania

Nazwa zadania

Liczba ważnie oddanych głosów

 1.

Szatnie na boisko Uczniowskiego Klubu Sportowego „AS” Czempiń dla zawodników oraz uczniów Szkoły Podstawowej.

1319

 2.

Remont budynku toalet i szatni na stadionie w Głuchowie.

1087

 3.

Plac zabaw przy ul. 10-lecia RKS-u – osiedle nr 6.

245

 4.

Nowoczesne biblioteki w Czempiniu, Głuchowie, Starym Gołębinie i Borowie. Zakup laptopów,

e-czytników, książek, gier planszowych.

75

 5.

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej do ulicy Borówko Stare przez ul. J. Wybickiego do ulicy Kiełczewskiego.

56

 6.

Budowa i wyposażenie SKATEPARKU  na terenie Gimnazjum w Borowie.

24

Burmistrz Gminy Czempiń
(-) Konrad Malicki

Wyniki zadania duże: przejdź

Wyniki zadania małe: przejdź