Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

02 maja 2016

„Talenciaki” - Zapraszamy!

„Talenciaki” - Zapraszamy!

UWAGA!
ZMIANA ORGANIZACYJNA! 

Młodzieżowa Rada Miejska w Czempiniu informuje,

że eliminacje i finał konkursu  „Talenciaki” odbędzie się

3 lipca 2016 roku (niedziela) o godzinie 15.00

w hali sportowej „Herkules” w Borowie.

Serdecznie zapraszamy! 


W pozostałych punktach poniższy Regulamin Konkursu zachowuje swa ważność: 


REGULAMIN KONKURSU 

„Talenciaki”

ORGANIZATOR: Młodzieżowa Rada Miejska w Czempiniu

WSPÓŁORGANIZATORZY:  Urząd Gminy Czempiń, Centrum Kultury Czempiń

Konkurs objęty honorowym patronatem:

Burmistrza Gminy Czempiń – Konrada Malickiego

CELE KONKURSU:

 popularyzowanie działań artystycznych,

 • rozwijanie kreatywności i zainteresowań dzieci i młodzieży,
 • promowanie młodych talentów,
 • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu w okresie wakacyjnym,
 • wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających talenty i umiejętności,
 • zaprezentowanie w środowisku różnorodnych talentów.

UCZESTNICY KONKURSU:

 • Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czempiń w wieku
  od 3 do 15 lat.
 • Organizator będzie wymagał zgody podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów.

FORMA KONKURSU:

Krótka prezentacja sceniczna w każdej formie, np.

- śpiew

- taniec

- pokaz umiejętności gry aktorskiej

- pokaz sprawności fizycznej

- prezentacja treści kabaretowych

- małe formy teatralne

- gra na dowolnym instrumencie

- recytacja

- występy sportowo-akrobatyczne

- zdolności manualne

- inne …

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój talent,
 2. na każdego uczestnika lub grupę przypada jedna karta zgłoszeniowa (w przypadku grupy – każda osoba zobowiązana jest dołączyć zgodę rodzica lub prawnego opiekuna).
 3. występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych,
 4. prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut w przypadku występów indywidualnych  oraz grup,
 5. uczestnicy (w przypadku prezentacji utworu muzycznego) są zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych nośnik CD audio z nagraniem podkładu muzycznego,
 6. uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu, chóru, orkiestry, grupy innych uczestników lub zwierząt biorących udział w występie,
 7. uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program jest oryginalny i wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich,
 8. do konkursu dopuszczone zostają jedynie występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu uczestników konkursu oraz publiczności,
 9. organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony, odtwarzacz CD, rzutnik multimedialny (potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszeń), natomiast wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca,
 10. uczestnicy konkursu wraz z opiekunami przyjeżdżają na własny koszt,
 11. uczestnik w karcie zgłoszenia wybiera preferowaną datę eliminacji oraz podaje nr telefonu lub adres a-mail, na który otrzyma informację o której godzinie będzie przesłuchiwany.
 12. podczas FINAŁU  mile widziana publiczność dopingująca swojego faworyta,
 13. uczestnik zostanie poinformowany o dalszym udziale w konkursie po eliminacjach wstępnych (po przesłuchaniu wszystkich uczestników),
 14. w konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych.
 15. zwycięzcy Finału zostaną wyłonieni przez powołane z osób bezstronnych, jury.

PRZEBIEG KONKURSU:

 • Organizator lub współorganizator zawiadamia o konkursie szkoły i przedszkola,  podaje informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy Czempiń, Centrum Kultury Czempiń, do portali, prasy oraz poprzez wywieszenie plakatów na terenie miasta
  i gminy.
 • Konkurs składa się z dwóch etapów:

I ETAP :

- eliminacje otwarte dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Czempiń (2 dni),

(do kolejnego etapu jury wybierze 10 najlepszych uczestników z każdej grupy wiekowej,
w sumie 20 finalistów).

II ETAP :

- FINAŁ (3.07.2016)  wyłonienie zwycięzców w podziale na dwie kategorie wiekowe:

I grupa – dzieci od lat 3 do lat 9,

II grupa – dzieci i młodzież od lat 10 do lat 15.

MIEJSCE REALIZACJI :

I ETAP : Centrum Kultury Czempiń, ul. Stęszewska 27

II ETAP: Hala Sportowa HERKULES, Borowo 76

TERMIN REALIZACJI:

I ETAP - Eliminacje otwarte:

27.06.2016 (poniedziałek) godz. 9.00-12.00

28.06.2016 (wtorek)  godz. 15.00-18.00

II ETAP – Finał:                                               

3.07.2016 r. (niedziela) godz. 15.00.

Termin oddawania kart zgłoszeniowych – 17.06.2016

Miejsce składania kart zgłoszeniowych:

 • Urząd Gminy w Czempiniu, pokój nr 13 (u p. Joanny Kościuszko)
 • Gimnazjum w Borowie – Patryk Wojciechowski
 • Szkoła Podstawowa w Czempiniu – Daria Pieczyńska
 • Szkoła Podstawowa w Głuchowie – Agnieszka Buchert, Aleksandra Marciniak

Osoby, które w ostatniej chwili zechcą wziąć udział w konkursie również mogą przybyć na eliminacje w dniach 27-28.06.2016 r. z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą rodziców.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Decyzja Komisji Konkursowej – Jury jest ostateczna.
 3. Osoby nagrodzone otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe - nagrody w konkursie zapewnia organizator.

Załącznik:

Karta zgłoszenia do konkursu „Talenciaki”.