Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

29 marca 2019

Zebranie wiejskie wsi Bieczyny

Na podstawie Zarządzenia Nr 52/19 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Bieczyny zwołuje się Zebranie Wiejskie wsi Bieczyny

na dzień 11 kwietnia 2019 roku (czwartek) na godzinę 19.00

w Bieczynach – autobus – przy posesji nr 5. 

W przypadku kiedy w pierwszym terminie w zebraniu wiejskim nie weźmie udziału 1/10 uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Wiejskie wsi Bieczyny na dzień 11 kwietnia 2019 roku (czwartek)  na godzinę 19.15.

 

Porządek obrad zebrania przewiduje:

1.          Wybór Przewodniczącego Zebrania.

2.          Sprawozdanie z działalności Sołtysa w okresie kadencji.

3.          Dyskusja nad sprawozdaniem.

4.          Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5.          Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

6.          Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów.

7.          Wolne głosy i wnioski.

Burmistrz

/-/ Konrad Malicki