Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

09 lipca 2019

ZAKŁADAM FIRMĘ Z DOTACJĄ

Szanowni Państwo,

 

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie oraz Jan Guss GWARANCJA Biuro Cunsultingowo-Handlowe w Poznaniu realizują Projekt ZAKŁADAM FIRMĘ Z DOTACJĄ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.

 

Będziemy niezmiernie wdzięczni za zamieszczenie na Państwa stronie internetowej/ portalach społecznościowych informacji o projekcie (plakat w załączeniu) oraz informowanie osób potencjalnie zainteresowanych dotacją, które Państwa odwiedzają.

 

KWOTA DOTACJI: 23 000 zł 
WSPARCIE POMOSTOWE: 1300 zł/m-c 

CEL PROJEKTU: 
utworzenie nowych, trwałych przedsiębiorstw powstałych dzięki zaktywizowaniu 45 osób w wieku od 30 lat, zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego (powiat leszczyński – gminy: Leszno, Krzemieniewo - gmina wiejska, Lipno - gmina wiejska, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa - gmina wiejska, Wijewo - gmina wiejska, Włoszakowice - gmina wiejska, powiat rawicki – gminy: Rawicz, Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław – gmina wiejska, powiat gostyński: Gostyń, Krobia, Borek Wielkopolski, Pępowo – gmina wiejska, Piaski – gmina wiejska, Pogorzela, Poniec, powiat kościański: Kościan, Kościan – gmina wiejska, Czempiń, Krzywiń, Śmigiel i powiat wolsztyński: Wolsztyn, Przemęt – gmina wiejska, Siedlec – gmina wiejska), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, o niskich kwalifikacjach (wykształcenie niższe niż podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa), bezrobotnych, biernych zawodowo. 

Dzięki przeszkoleniu z zakresu zakładania własnej firmy zostanie udzielonych 36 dotacji bezzwrotnych i wsparcie pomostowe dla 36 firm. 

W ramach projektu OFERUJEMY: 
* doradztwo zawodowe i psychologiczne - wrzesień 2019 
* szkolenie ABC przedsiębiorczości - październik 2019 
* wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w kwocie 23 000 zł - grudzień 2019 
* wsparcie pomostowe 1300 zł/m-c - od grudnia 2019 
* pomoc szkoleniowo-doradczą - od listopada 2020 


KONTAKT DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE: 
Biuro Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie 
ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno 
tel. 65 529 56 56 
mail: leszno@riph.pl