Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

30 czerwca 2023

Zaświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa – informacje

Zaświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa – informacje

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Świadczenie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  1. ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat,
  2. pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Do czasu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również czas pełnienia tej funkcji przed wejściem w życie ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta pełniła następnie funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

W związku z powyższym Burmistrz Gminy Czempiń będzie na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku jeżeli w Urzędzie Gminy w Czempiniu nie będzie dokumentów potwierdzających pełnienie tej funkcji przez daną osobę, osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa – przejdź.

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa – przejdź.