Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

26 lipca 2016

XXXI sesja Rady Miejskiej w Czempiniu

XXXI sesja Rady Miejskiej w Czempiniu

Termin: 1 sierpnia 2016 roku o godzinie 16.00

Miejsce: Sala sesyjna Urzędu Gminy w Czempiniu 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Czempiniu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempiń na lata 2016 - 2020.Treść dokumentu.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempiń na 2016 rok.
  Treść dokumentu.
  Załącznik nr 1.
  Załącznik nr 2.
  Załączniki 3,4,5.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dwóch dróg zlokalizowanych na obszarze wsi Jasień oraz na obszarze wsi Stare Tarnowo do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.Treść dokumentu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania        przestrzennego  dla terenów w obrębie miejscowości Piotrkowice.
  Treść dokumentu  
  Załącznik
 9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Czempiń w okresie międzysesyjnym.
 10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czempiniu z działalności w okresie międzysesyjnym.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad XXXI sesji.