Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

13 marca 2016

Przejęcie sieci wodociągowej spółki „Eko-Tech”

Przejęcie sieci wodociągowej spółki „Eko-Tech”

Informacja dla Mieszkańców

Uprzejmie informuję, że dnia 8 marca 2016 roku, Gmina Czempiń podpisała umowy z firmą PPHU „Eko-Tech” Sp. z o.o., na mocy których, w najbliższych dniach dojdzie do przejęcia przez Gminę wszystkich sieci wodociągowych, które do tej pory były administrowane przez firmę PPHU „Eko-Tech” Sp. z o.o. W efekcie tych zmian, większość mieszkańców Gminy Czempiń korzystać będzie z usług czempińskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

W związku z powyższym, od poniedziałku 14 marca 2016 r., mieszkańców Gminy,  którzy do tej pory korzystali z usług Spółki „Eko-Tech” (część miasta Czempinia i następujące Sołectwa: Jasień, Piechanin, Srocko Wielkie, Głuchowo, Bieczyny, Piotrkowice, Sierniki, Jarogniewice, Nowe Tarnowo i Stare Tarnowo), odwiedzać będą komisyjnie pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Czempiniu i firmy PPHU „Eko-Tech” Sp. z o.o., przy czym, pracownicy ZGK w Czempiniu będą mieli przy sobie do wglądu, podpisane przez Dyrektora Zakładu, imienne upoważnienia do reprezentowania ZGK podczas wykonywania czynności służbowych. Celem tych wizyt będzie dokonanie odczytów wodomierzy, rozwiązanie dotychczasowych indywidualnych umów z firmą „Eko-Tech” oraz podpisanie nowych umów z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Czempiniu na zaopatrzenie w wodę lub wodę i odbiór ścieków, w zależności od potrzeb poszczególnych posesji. Pracownicy ZGK udzielą też zainteresowanym wszelkich dodatkowych wyjaśnień i informacji.
Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Gminy Czempiń
Konrad Malicki