Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

15 czerwca 2023

Podpisanie umowy o dofinansowanie budowy drogi w Piechaninie

Podpisanie umowy o dofinansowanie budowy drogi w Piechaninie

6 czerwca 2022 roku podpisano  umowę o dofinansowanie projektu „Budowa drogi w Piechaninie” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

Umowę z ramienia Gminy Czempiń podpisał Zastępca Burmistrza Andrzej Socha. W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego umowę podpisała Pani Dyrektor Izabela Mroczek. Pani Dyrektor towarzyszyła Radna Województwa Wielkopolskiego, Pani Zofia Szalczyk.

Wartość dofinansowania  to 2 948 092 zł i jest to blisko 64% całkowitej wartość projektu.

Przedsięwzięcie dotyczy odcinka drogi biegnącej od świetlicy wiejskiej w Piechaninie, przecinającej ulicę Tarnowską i dalej w kierunku północno-wschodnim. Zadanie realizowane będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj, a w ramach zadania dofinansowane zostanie też opracowanie dokumentacji projektowej. Przypomnieć należy, że wniosek Gminy Czempiń, został wskazany jako wybrany do dofinansowania jako jedyny z terenu powiatu kościańskiego.

Planowany termin zakończenia prac to czerwiec 2025 roku.