Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

18 października 2022

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  w Czempiniu uprzejmie informuje, iż Ośrodek będzie ubiegał się o uzyskanie środków na rok 2023 z Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: „Opieka Wytchnieniowa” i „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.      

W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia z w/w programów proszone są o kontakt z tutejszym Ośrodkiem pod nr telefonu 574-004-313, 574-004-547 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7 do 15

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.