Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

17 czerwca 2016

Komisje Rady Miejskiej

Przewodnicząca Komisji Finansów i Budżetu
oraz Spraw Socjalnych 
Rady Miejskiej w Czempiniu informuje, 
że najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się 
16 czerwca 2016 roku o godz. 13.00. 

Porządek obrad posiedzenia obejmował będzie:

  1. Ocena stopnia zaawansowania prac i wykorzystania środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy Czempiń na inwestycje drogowe i kanalizacyjne
  2. Omówienie uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej w Czempiniu.
  3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Lucyna Mikołajczak

 *

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia
Rady Miejskiej w Czempiniu informuje, 
że najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się 
15 czerwca 2016 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Czempiniu

 

Porządek obrad posiedzenia obejmował będzie:

1. Analiza informacji o najlepszych wynikach w nauce uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum.
2. Przygotowanie do wakacji letnich.
3. Omówienie uchwał na sesję Rady Miejskiej w Czempiniu.

Zastępca Przewodniczącego Komisji

/-/ Stanisław Turno 

*

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Rady Miejskiej w Czempiniu
informuje, że najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
odbędzie się 
15 czerwca 2016 roku o godz. 8.00.

Porządek obrad posiedzenia obejmował będzie:

  1. Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czempiniu w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Czempiń z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
  2. Omówienie projektów uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej w Czempiniu.

Przewodniczący Komisji

/-/ Krzysztof Sankiewicz

*

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Działalności Gospodarczej, 
Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska oraz Budownictwa 
i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Czempiniu
 informuje, 
że najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się
15 czerwca 2016 roku o godz. 9.30

Tematyka będzie obejmowała:

  1. Analizę stanu remontów i inwestycji w budynkach szkolnych na terenie Gminy Czempiń - analiza problemów i potrzeb inwestycyjno – remontowych.
  2. Analizę projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Czempiniu
  3. Analizę bieżących problemów Gminy z zakresu działalności Komisji

Przewodniczący Komisji

/-/ Łukasz Stasiak