Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

21 września 2022

DODATEK WĘGLOWY. ZŁÓŻ WNIOSEK W SIEDZIBIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

DODATEK WĘGLOWY. ZŁÓŻ WNIOSEK W SIEDZIBIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Szanowni mieszkańcy Gminy Czempiń,

- Informujemy, iż w Gminie Czempiń realizatorem dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku ( Dz. U z 2022 r. poz. 1967) jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu, ul. Parkowa 2.

Wnioski można pobrać i składać w siedzibie Ośrodka w godzinach od 7-15.

 Dodatek może zostać przyznany osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1.      kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,

2.      kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

3.      kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek

https://files.loginn.pl/files/czempin/35531_21092022085451_Wniosek_o_wyplate_dodatku_inne_zrodla_ciepla.pdf 

Klauzula RODO: https://czempin.opsinfo.pl/