Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Sołtysi Gminy Czempiń

BETKOWO
Sołtys Jankowski Andrzej
tel. kom.: 600 557 759
e-mail:jenkes243@wp.pl

BIECZYNY
Sołtys Jerzy Sroczyński
tel.:61 28 23 288
tel. kom.: 501 607 453
e-mail: soltys.bieczyny@wp.pl

BOROWO
Sołtys Dariusz Marciniak
tel. kom.: 608 739 139
e-mail: marciniak1315@wp.pl

DONATOWO
Sołtys Warych Jolanta
tel. kom.: 721 254 821
e-mail: jolka_1502@onet.pl

GŁUCHOWO
Sołtys Marek Leśny
tel.: 61 28 23 198
tel. kom.: 511 070 774
e-mail: - 

GORZYCE
Sołtys - Tomasz Grzelczyk
tel. kom.: 697 095 392
e-mail: grzelczyk.tomasz@gmail.com
 
 

GORZYCZKI
Sołtys Ewa Pużyńska 
tel. 579 749 970
e-mail: - 

JAROGNIEWICE
Sołtys Matyja Dariusz
tel. kom.: 603 809 133
e-mail: darek.krecik@poczta.onet.pl

JASIEŃ
Sołtys Maciej Głochowiak
tel.: -
tel. kom.: 609 802 837
@: radny.glochowiak@czempin.pl

NOWE BORÓWKO
Sołtys Monika Mróz
tel.: -
tel.:kom.: 697 474 144
e-mail: soltys.noweborowko@wp.pl

NOWE TARNOWO
Sołtys Alicja Antczak
tel.: 61 28 26 783
tel. kom.: 694 675 657
e-mail: napa42@wp.pl

NOWY GOŁĘBIN
Sołtys Piotr Mylka
tel.: -
tel. kom.: 515 546 728
e-mail radny.mylka@czempin.pl

PIECHANIN
Sołtys Justyna Wendzińska
tel. kom.: 604 841 761
j.wendzinska@wp.pl

PIOTRKOWICE
Sołtys Izabela Skorupska
tel.: -
tel. kom.: 793 013 788
e-mail: izulaskorupska@o2.pl

PIOTROWO PIERWSZE
Sołtys Urszula Kościuszko
tel.: -
tel. kom.: 513145065
e-mail: urszula-29@wp.pl

PIOTROWO DRUGIE
Sołtys Wiesława Urbańska
tel.: 61 28 23 194
tel. kom.: -
e-mail: wieslawau-67@wp.pl
 
 
 
SROCKO WIELKIE
Sołtys Marcin Dąbrowski
tel. kom.: 667 547 401

SIERNIKI
Sołtys Buchert Anna
tel. kom.: 539 428 372

 

SŁONIN
Sołtys Agnieszka Wojciak
tel.: -
tel. kom.: 501 427 934
e-mail: agnes8408@tlen.pl

STARE TARNOWO
Sołtys Ewa Drews
tel. kom.: 661 687 763
e-mail: ewa3180@interia.pl

STARY GOŁĘBIN
Sołtys Eugeniusz Wachowiak
tel.: 61 28 24 243
tel. kom.: 693 675 825
@: eugeniusz.wachowiak@wp.pl

ZADORY
Sołtys Anna Utecht – Bajer
tel.: -
tel. kom.: 501 457 522
e-mail: anna_utecht_bajer@wp.pl

PRAWA, OBOWIĄZKI I ZADANIA SAMORZĄDÓW SOŁECKICH

Organami władzy w sołectwach są: zebranie wiejskie i sołtys oraz z głosem doradczym - rada sołecka. Kadencja organów trwa cztery lata, zaczyna się i kończy w momencie dokonania wyboru tych organów.

Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:

  • opiniowanie działań inwestycyjnych lub uciążliwych dla otoczenia oraz środowiska naturalnego,
  • wybieranie oraz odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej oraz komisji rewizyjnej,
  • występowanie do Burmistrza Gminy lub Rady Miejskiej w Czempiniu z wnioskami o rozpatrywanie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości zebrania wiejskiego,
  • zatwierdzanie planu finansowo - rzeczowego sołectwa,
  • decydowanie o podejmowaniu inicjatyw na rzecz sołectwa i jego mieszkańców.

Do zadań sołtysa należy:

  • kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa i reprezentowanie go na zewnątrz,
  • informowanie mieszkańców Sołectwa o realizacji swoich zadań przynamniej raz w roku,
  • współpracowanie z instytucjami kultury w zakresie organizowania imprez kulturalnych na terenie sołectwa oraz rozwijania różnych form życia kulturalnego,
  • współdziałanie z klubami sportowymi w zakresie organizowania na terenie sołectwa imprez sportowo- rekreacyjnych.

W powyższych działaniach wspomaga Sołtysa Rada Sołecka.

Szczegóły dotyczące działalności i kompetencji władz sołeckich ujęto w statutach sołectw.

dostępnych w Urzędzie Gminy w Czempiniu - Biuro Rady Miejskiej.