Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Przewodniczący Zarządów Osiedli

Osiedle nr 1
Paweł Hirowski
tel. kom.: 888 013 295
e-mail: -

 

Osiedle nr 2
Aleksandra Kasprzak
tel. kom.: 669 447 648

Osiedle nr 3
Napierała Anna
tel. kom.: 696 271 172
e-mail: anianap@op.pl

Osiedle nr 4
Szymon Hirowski
tel.: 501 258 701
e-mail: szymon.hirek@wp.pl

Osiedle nr 5
Jakub Wojciechowski
tel. kom.: 668 191 543
e-mail: jakubas77@wp.pl

 

Osiedle nr 6
Lucyna Mikołajczak
tel. kom.: 606 512 268
e-mail: radny.mikolajczak@czempin.pl

  

Osiedle nr 7
Damian Książyk
tel.: kom.: 721 103 928
e-mail: damianksiazyk@gmail.com

PRAWA, OBOWIĄZKI I ZADANIA SAMORZĄDÓW OSIEDLOWYCH

Organami władzy szczebla osiedlowego są: ogólne zebranie mieszkańców – władza uchwałodawcza  i zarząd osiedla – władza wykonawcza, których kadencja trwa cztery lata licząc od dnia wyborów.

Do zadań ogólnego zebrania mieszkańców w osiedlu należy:

  • wybór zarządu osiedla: przewodniczącego zarządu osiedla, jego zastępcy oraz 1 do 3 członków; komisji rewizyjnej;
  • rozpatrywanie sprawozdania (składanego raz w roku) z działalności zarządu osiedla oraz komisji rewizyjnej;
  • zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalnych, bytowych, kulturalnych, i innych spraw związanych z miejscem zamieszkania;
  • organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.

Zadania te realizowane są między innymi poprzez:

  • podejmowanie uchwał w sprawach osiedla w ramach właściwości,
  • opiniowanie spraw należących do zakresu działania organów osiedla,
  • występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Czempiniu o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza zakres działania osiedla,
  • współpracę z radnymi Rady Miejskiej w Czempiniu.

Ponadto przewodniczący zarządu osiedla kieruje bieżącymi sprawami osiedla i reprezentuje osiedle na zewnątrz.

Od roku 2015 istnieje możliwość realizacji zadań Osiedli w ramach środków wyodrębnionych w budżecie gminy Czempiń, co cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców.