Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

08 stycznia 2020

Posiedzenia komisji Rady Miejskej

 

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się
w dniu 15 stycznia 2020 roku o godzinie 7.15

Porządek obrad:

·         Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za 2019 rok.

·         Kontrola wykonania uchwał Rady Miejskiej w Czempiniu za 2019 rok.

·         Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Czempiniu.

 

 

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Sankiewicz

 

 

 

 

Posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu odbędzie się
w dniu 15 stycznia 2020 roku o godzinie 8.30

Porządek obrad:

•          Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Czempiń.

•          Monitorowanie stopnia zaawansowania realizacji inwestycji na terenie gminy.

·                     Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Czempiniu.

 

Przewodnicząca Komisji

Lucyna Mikołajczak

 

 

 

 

 

Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury odbędzie się
w dniu 15 stycznia 2020 roku o godzinie 10.00

Porządek obrad:

·         Zapoznanie się z informacją o ofercie kulturalnej Centrum Kultury Czempiń i Biblioteki Publicznej w Czempiniu na 2020 rok.

·         Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Czempiniu.

 

 

Przewodniczący Komisji

Cezary Szukalski

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Spraw Komunalnych odbędzie się
w dniu 15 stycznia 2020 roku o godzinie 11.30

Porządek obrad:

·         Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2019 rok.

·         Analiza działalności świetlic wiejskich.

·         Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Czempiniu.

 

Przewodniczący Komisji

          Jan Ratajczak