Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

27 lutego 2023

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

Przewodniczący Komisji Oświaty RM w Czempiniu informuje o terminach posiedzeń Komisji:

 

16 marca 2023 roku (czwartek) o godzinie 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty w pawilonie nr 2 w CAS Tlenownia.

Porządek obrad:

Rozmowa o strategii rozwoju Szkoły Podstawowej w Czempiniu z Panią Dyrektor Arletą Adamczak.
 

9 marca 2023 roku (czwartek) o godzinie 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty w pawilonie nr 2 w CAS Tlenownia.

 

Porządek obrad:

Zaopiniowanie wniosków o przyznanie dotacji dla zabytków (godz. 13.00)