Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

04 czerwca 2020

Posiedzenia Komisji Mieszkaniowej i Oświaty

Przewodnicząca doraźnej Komisji Mieszkaniowej informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 roku o godzinie 11.00

odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Mieszkaniowej,

podczas którego zostanie przeprowadzona wizja lokalna wybranych lokali socjalnych wchodzących w skład zasobów Gminy Czempiń.

Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej

Zofia Bartkowiak

 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 roku o godzinie 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Porządek obrad posiedzenia będzie obejmował analizę projektu uchwały w sprawie przyznawania dotacji klubom sportowym.

Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury

Cezary Szukalski