Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

05 maja 2023

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Międzynarodowy Dzień Strażaka

4 maja 2023 roku w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Czempiniu została odprawiona uroczysta msza św. w intencji strażaków. Dzień ten jest świadectwem uhonorowania pracy na rzecz niezwykle cennych wartości, jakimi są zdrowie i życie. 

Gminne Obchody Dnia Strażaka zostały połączone z uroczystym przekazaniem przez Burmistrza Gminy Czempiń Konrada Malickiego na ręce  Prezesa Zarządu OSP w Srocku Wielkim Pawła Boreckiego samochodu strażackiego IVECO EUROCARGO. Wóz ufundowany został ze środków Zintegrowanego Funduszu Sołeckiego Wsi Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie, Sierniki, Zadory, Srocko Wielkie, Głuchowo i Bieczyny, przy dofinansowaniu Gminy Czempiń. Nowy samochód z pewnością przyczyni się do podwyższenia gotowości operacyjnej, poprawy warunków pracy strażaków i skuteczności w działaniu oraz niesieniu pomocy wszystkim, którzy będą jej potrzebować.

Dla wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czempiń przekazano także dwa defibrylatory. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie Jarosław Sobczak przekazał na ręce Prezesa Zarządu OSP Adama Buchwalda i Naczelnika OSP Tomasza Habernika defibrator AED dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czempiniu, za ofiarną i pełną poświęcenia służbę na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego.

Defibrator LIFEPAC 1000 został przekazany przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czempiniu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gołębinie, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu OSP Andrzeja Wojtkowiaka oraz Naczelnika OSP Tomasza Brygiera

Strażacy ochotnicy wykonują zadania na równi ze strażakami zawodowymi. Są zawsze tam, gdzie zagrożone jest zdrowie i życie, często jako pierwsi na miejscu zdarzenia stanowią wsparcie dla strażaków zawodowych, a ich zakres działania ogranicza jedynie posiadany sprzęt, a raczej jego brak lub stan. Tym bardziej cieszy każda uroczystość poświęcona wzmacnianiu potencjału bojowego jednostek z terenu Gminy Czempiń. Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt będzie długo i dobrze służyć całej społeczności Gminy Czempiń i regionu w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

 

 Foto: Zygmunt Kramek