Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

27 lutego 2023

Konferencja prasowa:Zapobieganie i adaptacja do zmian klimatu-rozwój zielono-niebieskiej infrastrukt

Konferencja prasowa:Zapobieganie i adaptacja do zmian klimatu-rozwój zielono-niebieskiej infrastrukt

21 lutego 2023 roku w Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowany został przygotowany wcześniej katalog rozwiązań z zakresu zielono – niebieskiej infrastruktury zaplanowanych do realizacji w Gminie Czempiń oparty o zapisy uchwalonego w 2020 r. Planu Adaptacji Miasta Czempinia do Zmian Klimatu, do roku 2030. 

 

Projekt „Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności negatywnych skutków zmian klimatu” realizowany jest z udziałem Partnera z Kraju Darczyńcy. Dlatego też w konferencji, poza Burmistrzem Gminy Czempiń Konradem Malickim i Zastępcą Burmistrza Andrzejem Sochą, udział wziął gość specjalny Øystein Aasaaren z Norwegii - Dyrektor zarządzający Norwegian Forestry Group (Norweska Grupa Leśna). Partner służyć będzie wiedzą ekspercką w trakcie realizacji projektu. Uczestniczyć będzie w projekcie w ramach zaplanowanych działań edukacyjno-informacyjnych oraz promocyjnych, w trakcie których dzielić się będzie swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie zwiększenia odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacji do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury.

 

Podczas konferencji Zastępca Burmistrza Andrzej Socha przedstawił elementy realizowanego projektu. Na terenie Gminy Czempiń panuje się wdrożenie wielu wzajemnie powiązanych działań z zakresu adaptacji i mitygacji, odpowiadających na zdiagnozowane problemy i potrzeby w zakresie zmian klimatu. Powstaną m.in. zbiorniki retencyjne, parki kieszonkowe, zielony przystanek, ogród deszczowy, łąka kwietna, stacja meteorologiczna oraz dokonanych zostanie wiele nasadzeń drzew i krzewów. Szczegóły znajdują się w załączonej prezentacji.

 

Z zaplanowanych do realizacji działań, dokonano już wymiany opraw oświetleniowych we wszystkich miejscowościach na ternie Gminy Czempiń, tj. blisko 1300 sztuk, a także zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku szkoły podstawowej w Borowie. Równolegle z postępem prac budowlanych i dokonywaniem nasadzeń, realizowana będzie kampania informacyjno – edukacyjna, mająca na celu zwiększenie świadomości lokalnej społeczności i zachęcenie do podejmowania działań ukierunkowanych na łagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmiany klimatu na terenie Gminy Czempiń. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na pierwszą połowę 2024 roku.

 

Przewidywane efekty realizacji Projektu to zwiększenie zdolności do przechwytywania i zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania lub okolicy, zmniejszenie efektu miejskiej wyspy ciepła, poprawa ilości i jakości terenów zielonych, podniesienie świadomości problemów i wyzwań związanych ze zmianami klimatu.

Całkowita wartość zaplanowanego projektu to 6 464 628,79 zł

Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli tzw. Funduszy Norweskich, pokryje 85% kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 4 863 452,44zł.

 

Link do relacji z konferencji poniżej:

https://we.tl/t-9Otwn56wp8

Prezentacja dostępna do pobrania ponizej:

 

 

Pliki do pobrania: