Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

22 października 2018

Informacja dotycząca kanalizacji sanitarnej w Jarogniewicach

Przedsiębirstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w związku z zakończeniem prac budowlanych w Jarogniewicach, polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami uprzejmie informujemy, iż mieszkańcy ww. wsi mogą podłączać się do studzienek znajdujących się przed posesją.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku poinformowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. o wykonaniu podłączenia do przyłącza, celem dokonania odbioru technicznego przy współudziale pracownika PGK w Czempiniu Sp. z o.o., a następnie wystąpienia z wnioskiem do tut. Przedsiębiorstwa o podpisanie umowy na odbiór ścieków.