Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

27 kwietnia 2023

Debata samorządowa

Debata samorządowa

Decentralizacja czy centralizacja? Które z tych rozwiązań jest korzystniejsze dla zwykłych obywateli? Na takie m.in. pytanie odpowiadali goście debaty samorządowej, która z inicjatywy Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu, odbyła się już po raz dziesiąty, tym razem w miejscowym CAS Tlenownia.  Wśród debatujących znaleźli się Senator RP, niegdyś radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Wojciech Ziemniak, Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki, radny Rady Miejskiej w Czempiniu Zbigniew Kłos oraz przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu Nikodem Szymański. Dyskusji na ten temat przysłuchiwali się m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej w Czempiniu.

- W kwestii centralizacji i decentralizacji władzy, powinien znaleźć się złoty środek – mówił Konrad Malicki, Burmistrz Gminy Czempiń. – Za pewne kwestie musi odpowiadać państwo, ale są również i takie, które lepiej gdy są w kompetencji samorządów.

Zaproszeni goście przedstawili młodzieży również specyfikę funkcjonowania samorządu gminnego, wojewódzkiego oraz młodzieżowej rady miejskiej.

Ostatnim punktem debaty, była możliwość zadania przez uczniów pytań, które dotyczyły przede wszystkim spraw związanych z gminą Czempiń. Tyczyły się one m.in. budowy dróg, finansowania gminnych inwestycji, czy trudnych aspektów w działalności samorządowej. Niektóre z nich były bardzo konkretne. Młodzież pytała  m.in. o budowę obwodnicy Czempinia, czy o przyszłość budynku, w którym kiedyś mieściło się kino „Zorza”. Jak poinformowała Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu Arleta Adamczak, debata samorządowa, była pierwszym działaniem uwzględnionym w projekcie „Samorząd to My”, na które Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu „Czempiniak”, uzyskało wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

 

                                                                     Gerwazy Konopczyński