Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

Biuro rachunkowe TAX4U

Nazwa firmy
Biuro rachunkowe TAX4U
Typ działalności
Adres firmy
KOLEJOWA 2A/4 64-020 CZEMPIŃ ,
Telefon
+48 696835572
Adres e-mail
Strona internetowa
Opis działalności

Biuro rachunkowe TAX4U oferuje kompleksową obsługę księgową oraz kadrowo – płacową w oparciu o indywidualne ustalenia zawarte w umowie z klientem. Zapewniamy profesjonalizm, rzetelność, poufność. Oferujemy: - KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ KSIĘGOWĄ: - Prowadzenie ksiąg handlowych - Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów - Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego - podatku dochodowego - Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług - Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia - Reprezentowanie klienta w urzędach - Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych - Sporządzanie deklaracji do GUS, NBP - Rozliczenia roczne PIT OBSŁUGA KADROWO - PŁACOWA - Prowadzenie dokumentacji kadrowej - Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy - Przygotowywanie świadectw pracy - Przygotowywanie list płac - Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych - Przygotowywanie deklaracji ZUS - Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników - - (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów Posiadamy pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.