12 czerwca 2017

Święto Patrona w Gimnazjum

Święto Patrona w Gimnazjum

Święto patrona w Gimnazjum

Społeczność Gimnazjum im. prof. Stanisława Kielicha w Borowie gm. Czempiń obchodziła święto patrona szkoły. Uroczystości zapoczątkował okolicznościowy apel, w którym oprócz młodzieży, nauczycieli wzięli udział zaproszeni goście w tym przedstawiciele władz samorządowych z Burmistrzem Gminy Czempiń Konradem Malickim na czele.
- Profesor Stanisław Kielich był wybitnym naukowcem, przykładem osoby, która wywodząc się z małej miejscowości doszła na szczyt – powiedział Albert Łukaszewicz, dyrektor Gimnazjum w Borowie. – Mam nadzieję, że w dalszym ciągu pomimo zmian zachodzących w oświacie będzie dla nas wszystkich punktem odniesienia.
Dyrektor Albert Łukaszewicz podziękował ponadto Urszuli Grabowskiej wieloletniej nauczycielce gimnazjum, uczennicy profesora Stanisława Kielicha, za wkład w propagowanie pamięci o wybitnym fizyku pochodzącym z Czempinia. Podczas apelu zostały ogłoszone wyniku konkursów. W Konkursie wiedzy o patronie zwyciężyły Anna Siudzińska z klasy I d oraz Agata Konik z klasy I c. . Nagrodę laureatom pod nieobecność żony patrona P. Bolesławy Kasprowicz –Kielich, wręczyła Pani Wanda Woźniak, długoletnia sekretarka profesora Kielicha. Natomiast w całorocznej rywalizacji międzyklasowej najlepsza okazała się klasa I e. Nagrodę na ręce przewodniczącej klasy złożył Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki. W części artystycznej zaprezentował się szkolny chór „Polihymnia” kierowany przez Jolantę Sobolewską- Jakubiak.
Kolejnym ważnym punktem Święta Patrona Gimnazjum były pokazy i prezentacje autorstwa gimnazjalistów. Wśród nich znalazł się m.in. pokaz latających dronów, przedstawienia teatralne, okolicznościowe wystawy czy prelekcja na temat dworów i rodów ziemi czempińskiej wygłoszona przez Katarzynę Braszak. Nie zabrakło również doświadczeń fizycznych i chemicznych przygotowanych przez gimnazjalistów. Zaproszeni na uroczystości pracownicy Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu zaprezentowali młodzieży bardzo ciekawy pokaz doświadczeń fizycznych.

Gerwazy Konopczyński