Skład Rady Miejskiej w Czempiniu

Łukasz
Grygier
radny.grygier@czempin.pl

Łukasz
Stasiak
radny.stasiak@czempin.pl

Jarosław
Konieczny
radny.konieczny@czempin.pl

Krzysztof
Sankiewicz
radny.sankiewicz@czempin.pl

Maciej Franciszek
Głochowiak
radny.glochowiak@czempin.pl

Stanisław Maciej
Turno
radny.turno@czempin.pl

Władysław Kazimierz
Matysiak
radny.matysiak@czempin.pl

Wojciech
Adamski
radny.adamski@czempin.pl

Eugeniusz Henryk
Cichocki
radny.cichocki@czempin.pl

Lucyna
Mikołajczak
radna.mikolajczak@czempin.pl