Szybki kontakt

Szybki kontakt

Urząd Gminy w Czempiniu

64-020 Czempiń,
ul. 24 Stycznia 25 
województwo: wielkopolskie,
powiat: kościański

tel. (61) 28 26 703, (61) 28 26 719,
fax (61) 28 26 302
e-mail:ug@czempin.pl
http:www.czempin.pl

Herb Gminy Czempiń: pobierz

Urząd Gminy w Czempiniu
czynny jest w godzinach:
- w poniedziałki: 7.00-18.00
- we wtorki i środy: 7.00-15.00
- w czwartki: 8.00-15.00
- w piątki: 8.00-14.00

Kasa Urzędu Gminy w Czempiniu
czynna jest:
- w poniedziałki: 8.00-17.30
- od wtorku do czwartku: 8.00-14.00
- w piątki: 8.00-13.00

Dane do fatury:

Gmina Czempiń 
ul. 24 Stycznia 25
64-020 Czempiń
NIP Gminy Czempiń: 698-17-22-479
Regon Gminy Czempiń: 631259287

Telefony wewnętrzne
    Nr tel. wew. Nr pokoju
Konrad Malicki BURMISTRZ GMINY 122 4
Andrzej Socha ZASTĘPCA BURMISTRZA 122 6
Magdalena Głucha-Napierała SEKRETARZ GMINY 119 14
Łukasz Grygier PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 119 14
Andrzej Jankowski SPORT I TURYSTYKA 128 2

Referat Organizacyjny

Magdalena Głucha-Napierała KIEROWNIK REFERATU, BIURO RADY 119 14
Alesksandra Marciniak KADRY, ADMINISTRACJA 113 11
Joanna Kościuszko  BIURO RADY 118 13
Marta Musielak SEKRETARIAT 122 5
Hubert Włodarczak KULTURA I OŚWIATA, BIURO OBSŁUGI I WSPARCIA BIZNESU 113 11
Teresa Łukowiak DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  114 12
Robert Gorczyński PROMOCJA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 112 7
Katarzyna Kozłowska PROMOCJA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 112 7
Mariusz Homenko INFORMATYK 112 7
Michał Kubiak BIURO OBSŁUGI INTERESANTA 101 HOL
Miłosz Puszkarek POMOC ADMINISTRACYJNA 112 7

Referat Finansowy

Halina Łączna SKARBNIK GMINY 132 27
Hanna Zastrożna ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY 117 21
Teresa Roszak KASA 121  
Norbert Bartkowiak WYMIAR PODATKÓW 111 20
Olga Grzegorczyk WYMIAR PODATKÓW 111 20
Mirosława Szczepaniak KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA 103 19
Maria Świątkiewicz KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA 103 19
Katarzyna Prałat PŁATNOŚCI 103 19
Dominika Żaczyk ROZLICZENIA 103 19

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Roman Skrzypczak KIEROWNIK REFERATU 110 26
Alicja Kmieciak  PLANOWANIE PRZESTRZENNE 109 25

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Radosław Łucka KIEROWNIK REFERATU, INWESTYCJE 129 18
Marzena Stam - Włodarczak ZESPÓŁ OBSŁUGI FUNDUSZY OBYWATELSKICH 123 17
Beata Bajstok EKOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, WYCINKA DRZEW 123 17
Jagoda Łukaszyk  POMOC ADMINISTRACYJNA  123 17
Błażej Golec INWESTYCJE 124 16
Jakub Nowak  INWESTYCJE  124 16

Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Paulina Adamczak KIEROWNIK REFERATU, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  134 33
Anna Kiereta FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 133 34
Joanna Michalska ZAKUPY 133 34
Żaneta Walkowiak  POMOC ADMINISTRACYJNA  133 34

Urząd Stanu Cywilego

Bożena Szyguła KIEROWNIK 105 9
Aleksandra Marciniak ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC 105 9

Referat Spraw Obywatelskich

Alekasandra Żurek KIEROWNIK REFERATU, EWIDENCJA LUDNOŚCI 106 10
Anna Zdzinnicka OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 106 10

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zdzisława Lehmann KIEROWNIK 136
2826301
23
Aleksandara Rybczyńska Asystent Rodzinny 108 24

Daria Badowiec
Milena Ceglarek
Małgorzata Kasprzak
Milena Ceglarek 

ŚWIADCZENIA RODZINNE,
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY,
STYPENDIA,

PROGRAM RODZINA 500+

107 15

Katarzyna Janicka
Dorota Grebin
Hanna Stępień
Małgorzata Kaczmarek
Milena Drobińska  

PRACOWNICY SOCJALNI

135
135
135
135
108
108

22
22
22
22
24
24 

Dorota Tomczak
Katarzyna Szczempek
Lidia Haremza

KSIĘGOWOŚĆ,
SEKRETARIAT 
102
102
102
31