Komisje Rady Miejskiej w Czempiniu

Komisje Rady Miejskiej w Czempiniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna:

 • Krzysztof Sankiewicz - Przewodniczący
 • Bartkowiak Zofia
 • Itkowiak Robert
 • Konieczny Jarosław
 • Matysiak Władysław
 • Stasiak Łukasz
 • Szukalski Cezary

Komisja Finansów i Budżetu oraz Spraw Socjalnych:

 • Mikołajczak Lucyna – Przewodnicząca
 • Ratajczak Jan – Zastępca Przewodniczącego
 • Mylka Piotr
 • Sankiewicz Krzysztof
 • Głochowiak Maciej

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia:

 • Turno Stanisław – Przewodniczący
 • Cichocki Eugeniusz
 • Grygier Łukasz
 • Mikołajczak Lucyna
 • Szukalski Cezary

Komisja Rolnictwa, Działalności Gospodarczej, Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska oraz Budownictwa i Spraw komunalnych:

 • Stasiak Łukasz – Przewodniczący
 • Adamski Wojciech
 • Konieczny Jarosław
 • Matysiak Władysław
 • Mylka Piotr
 • Ratajczak Jan

Doraźna komisja mieszkaniowa:

 • Bartkowiak Zofia – Przewodnicząca
 • Cichocki Eugeniusz – Zastępca Przewodniczącego
 • Głochowiak Maciej
 • Grygier Łukasz