22 czerwca 2017

Inwestycje w Gorzyczkach i Słoninie dofinansowane!

Inwestycje w Gorzyczkach i Słoninie dofinansowane!

W dniu 19.06.2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

W konkursie złożono 303 wnioski. Wśród wniosków, które otrzymały dofinansowanie z terenu Powiatu Kościańskiego znalazły się tylko wnioski Gminy Czempiń. Na liście samorządów, które otrzymają dotacje, na miejscu pierwszym jest wniosek Gminy Czempiń dotyczący projektu: Integracja na sportowo – budowa toru do jazdy na rolkach w miejscowości Gorzyczki. Natomiast na miejscu trzecim (otrzymując identyczną liczbę pkt. co projekt lokowany na miejscu drugim) jest projekt Gminy Czempiń dotyczący przedsięwzięcia pt.: Promowanie dziedzictwa przyrodniczego Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego i wsi Słonin poprzez budowę ścieżki edukacyjnej.

Wartość dofinansowania wynosi każdorazowo ok. 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia tj. dla projektu w Gorzyczkach 11 952,00 zł, a dla projektu w Słoninie
12 233,00 zł.

 

Projekt Integracja na sportowo – budowa toru do jazdy na rolkach w miejscowości Gorzyczki polega na wykonaniu:

 • toru do jazdy na rolkach o szer. 2,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego piaskowego 
 • z obustronnym obrzeżem betonowym 6 x 20 cm ustawionym na ławie żwirowej 12 x 3cm,
 • tablicy informacyjna z regulaminem korzystania z toru rolkowego oraz historią sołectwa,
 • zieleni dekoracyjnej, jako uzupełnienie kompozycji terenu wokół toru rolkowego,
 • małej architektury – 3 ławki bez oparcia.

Projekt Promowanie dziedzictwa przyrodniczego Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego i wsi Słonin poprzez budowę ścieżki edukacyjnej polega na wykonaniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej wraz z ciągiem komunikacyjnym oraz małą architekturą. Ścieżka składać się będzie z następujących elementów:

 • 2 tablic edukacyjnych umieszczonych na drewnianych stelażach z daszkiem (tablice opisujące najciekawsze pod względem przyrodniczym gatunki fauny i flory Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego).
 • 2 tablic interaktywnych z daszkiem, stanowiących ciekawą formę przyswajania wiedzy na temat walorów otaczającego nas środowiska naturalnego, przybliżające różnorodność i złożoność świata roślin i zwierząt oraz reakcje zachodzące w środowisku.
 • 1 tablicy na drewnianym stelażu z daszkiem opisującej regulamin korzystania ze ścieżki oraz źródło jej finansowania.
 • 1 tablicy z historią sołectwa i Gminy Czempiń.
 • 1 tablicy obrazującej nowe nasadzenia drzew na terenie Słonina o objęciu ich patronatem przez mieszkańców.
 • chodnik z kostki betonowej w kolorze szarym o wymiarach 6 x 10 x 20 cm z obrzeżami chodnikowymi na podsypce z piasku i podbudowie betonowej.
 • nasadzenia drzew – 80 szt. (gatunki rodzime, odzwierciadlające drzewostan z Parku Krajobrazowego).
 • mała architektura (2 ławki z oparciem oraz 2 ławki bez oparcia).

 

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to koniec października 2017 r.