30 czerwca 2017

Gmina wykupiła teren dawnej tlenowni w Czempiniu

Gmina wykupiła teren dawnej tlenowni w Czempiniu

W marcu 2017 roku, Rada Miejska w Czempiniu wyraziła zgodę na zawarcie przez Burmistrza Gminy Czempiń na rzecz Gminy Czempiń umowy na nabycie zabudowanych nieruchomości położonych w Czempiniu, które są dawnymi zabudowaniami zakładów Antoniego Jezierskiego, zwanych potocznie „tlenownią”,  przy ulicy Nowej.

Transakcja została sfinalizowana w piątek 30 czerwca 2017 roku w Urzędzie Gminy
w Czempiniu. Podpisana została umowa sprzedaży ww. terenu, pomiędzy właścicielką nieruchomości a Gminą Czempiń, reprezentowaną przez Burmistrza Konrada Malickiego.

- To ważny moment dla Czempinia, gmina nabyła bowiem bardzo cenny grunt. Trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na jego położenie, w strefie użyteczności publicznej. Sąsiaduje z Urzędem Gminy, szkołą i przedszkolem. Widzimy duże możliwości dla jego wykorzystania, jak choćby powiększenie obszaru szkoły czy przedszkola – mówi Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki. – Przed zawarciem umowy, właściciel przedstawił zgodę konserwatora zabytków na ewentualną rozbiórkę zabudowań w przyszłości. W pierwszej kolejności należy jednak zatroszczyć się o uporządkowanie terenu – dodaje Burmistrz.
Gmina nabyła działkę o łącznej powierzchni ponad 5000 m2