Program współpracy Gminy Czempiń z organizacjami pozarządowymi


 

Informacja z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie „Programu współpracy Gminy Czempiń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

 

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

 

w sprawie „Programu współpracy Gminy Czempiń z organizacjami pozarządowymi                       
oraz z innymi podmiotami prowadz
ącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. 

 

Zarządzenie: przejdź

Projekt Uchwały: przejdź

*

Bużdet obywatelski 2016 - informacja na temat głosowania: przejdź

Wyniki Zadania duże: przejdź

Wyniki Zadania małe: przejdź

Bużdet obywatelski 2016 - głosowanie dokumentacja:

Lista zadań dużych

Formularz do glosowania – Zadania duże

Lista zadań małych

Formularz do głosowania – Zadania małe

Lista zadań odrzuconych przez komisję

*

Informacja o głosowaniu na budżet obywatelski w roku 2016

treść dokumentu 

*

Zarządzenia Burmistrza Gminy Czempiń
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia analizy zadań
zgłoszonych do realizacji w ramach
Budżetu Obywatelskiego Gminy Czempiń na 2016 rok:

treść dokumentu

*

Informacja o zamiarze konsultacji

*

Zarządzenie nr 200/16
Burmistrza Gminy Czempiń
z dnia 1 kwietnia 2016 r.

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 rok.

treść zarządzenia

*

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2016 rok
wraz z listą mieszkańców Gminy Czempiń popierających tę propozycję.

treść dokumentu