Komunikaty


25 lipca 2016

Zmiany w Regulaminie czystości i porządku

Na terenie ZM CZO – SELEKT.

08 lipca 2016

Otwarty konkurs ofert!

Dla NGO!

04 lipca 2016

Apele Prezesa KRUS

Prace polowe i bezpieczne wakacje dla dzieci.

04 lipca 2016

Oferta inwestycyjna

Gminy Czempiń.