Skarbnik Gminy Czempiń

Skarbnik Gminy Czempiń

Halina Łączna

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 27 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 132
skarbnik@czempin.pl 

Zadania Skarbnika Gminy Czempiń: 

  1. zapewnienie realizacji polityki finansowej Gminy,
  2. nadzorowanie prac dotyczących przygotowania i realizacji budżetu Gminy, zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania,
  3. zapewnienie prowadzenia prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
  4. wykonywanie powierzonych przez Burmistrza obowiązków głównego księgowego Urzędu,
  5. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, udzielanie innym osobom upoważnień do wykonywania kontrasygnaty,
  6. sprawowanie nadzoru nad służbami finansowymi Urzędu,
  7. kierowanie pracą referatu finansowego,
  8. podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Gminy.