Ogłoszenia

Data publikacji: 9 sierpnia 2017 roku

Burmistrz Gminy Czempiń ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem 1 lokalu użytkowego położonego w Czempiniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich (teren nowego targowiska) będącego we władaniu Gminy Czempiń.

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 24 lipca 2017 roku

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Piotrowo

Treść dokumentu: przejdź

Data publikacji: 17 lipca 2017 roku

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Głuchowo

Treść dokumentu: przejdź

Data publikacji: 17 lipca 2017 roku

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Gorzyczki

Treść dokumentu: przejdź

Data publikacji: 17 lipca 2017 roku

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Jasień

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 26 czerwca 2017 roku

Zawiadomienie Wójta Gminy Kościan o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (zamierzenie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3898P Czempiń na odcinkach Słonin - Racot oraz Racot - Gryżyna - Zgliniec - Wojnowice")

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 22 czerwca 2017 roku

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie spotkania dot. lokalizacji wieży telefonii komórkowej w Głuchowie

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 14 czerwca 2017 roku

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Czempiń na wydzierżawienie gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Czempiń, będących własnością Gminy Czempiń

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 9 czerwca 2017 roku

Informacja Starosty Kościańskiego o rozpoczęciu prac geodyzyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków, polegającej na dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków do wymogów obowiązujących przepisów oraz aktualizacji danych ewidencyjnych, dotyczących gruntów, budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych: Miasto Kościan, Miasto Śmigiel, Miasto Czempiń, Miasto Krzywiń.

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 29 maja 2017 roku

Ocena jakości wody 
z wodociągu publicznego Gorzyczki.

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 23 maja 2017 roku

Ocena jakości wody 
z wodociągu publicznego Czempiń – Kolejowa.

Treść dokumentu: przejdź 

 

Data publikacji: 23 maja 2017 roku

Ocena jakości wody 
z wodociągu publicznego Czempiń – Borówko.

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 22 maja 2017 roku

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Czempiń informujące o spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami wsi Betkowo dotyczącym opracowywanego projektu oraz późniejszej realizacji: „Przebudowy drogi gminnej w Betkowie nr 576024P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3913P do granicy gminy wraz z budową światłowodu. 

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 16 maja 2017 roku

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie

Informacja na temat wpłynięcia wniosku dot. wydania odmownej decyzji Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia : budowa fermy drobiu.

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 10 maja 2017 roku

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościanie

Informacje na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF) i metod zapobiegania temu schorzeniu

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 5 maja 2017 roku 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie

Ocena jakości wody z wodociągu publicznego Głuchowo, Jasień, Piotrowo

Treść dokumentu: przejdź

 

Data publikacji: 10 kwietnia 2017 roku.

Ocena jakości wody 
z wodociągu publicznego Czempiń – Borówko.

Treść dokumentu: przejdź

 

Data Publikacji 6 kwietnia 2017 roku

Ogłoszenie Starosty Kościańskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego dla otworu hydogeologicznego

Pobierz plik

 

Data Publikacji: 4 kwietnia 2017 roku

Zawiadomienie  Wójta Gminy Kościan
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 3898P

Pobierz plik

 

Data Publikacji: 4 kwietnia 2017 roku

Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie  urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków  w ramach budowy drogi S5. 

Pobierz plik

 

Data publikacji: 21 marca 2017 roku 

Zawiadomienie Starosty Poznańskiego 

w sprawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Panu Józefowi Lazarkowi, prowadzącemu działalność pod nazwą "ELKA"

Pobierz plik

 

Data publikacji: 6 marca 2017 roku.

Ocena jakości wody
z wodociągu publicznego Czempiń – Borówko.

Treść dokumentu: przejdź


 

Data publikacji: 17 lutego 2017 roku 

Zawiadomienie

Marszałka Województwa Wielkopolskiego
 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 

Pobierz plik

Pobierz załącznik - mapa

 

Data publikacji: 8 lutego 2017 roku 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie

Ocena  jakości wody z wodociągu publicznego Głuchowo, Jasień

Pobierz plik

 

Data publikacji:7 lutego 2017 roku 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie

Ocena obszarowa jakości wody

Pobierz plik

 

Data publikacji:7 lutego 2017 roku 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie

Ocena jakości wody : Czempiń Borówko, Jasień, Czempiń Kolejowa, Głuchowo, Głuchowo, Piotrowo, Gorzyczki

Pobierz plik

 

Data publikacji: 6 lutego 2017 roku 

Ogłoszenie

Zarządu Województwa Wielkopolskiego
o  przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu
nw. Projektu programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej
w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz BaP

Pobierz plik

 

Data publikacji: 24 stycznia 2017 roku 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie

Ocena jakości wody w Jasieniu

Pobierz plik

------------------------------------------------------------------------

 

Data publikacji: 18 stycznia 2017 roku

Ogłoszenie

Dyrektora
Nadleśnictwa Kościan

Konsultacje społeczne w sprawie wniosku
o derogację na użycie środka ochrony roślin Dimilin 480 SC

Pobierz plik 


Data publikacji: 13 styczna 2017 roku

Ogłoszenie 

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Lekarz Wetarynarii
w Kościanie

Postępowiania w obliczu zagrożenia ptasią grypą

Pobierz plik


Data publikacji: 30 grudnia 2016 roku

Ocena jakości wody

Pobiarz plik


Data publikacji: 29 grudnia 2016 roku

Zawiadomienie
Starosty Poznańskiego

Pobierz plik


 

Data publikacji: 16 grudnia 2016 roku

Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Pobierz plik


 

Data publikacji: 7 listopada 2016 roku 

Informacja

o ocenie jakości wody wodociągów publicznych, Czempiń - Kolejowa, Gorzyczki i Czempiń - Borówko.

Pobierz plik


 

Data publikacji: 25 października 2016 roku 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie

Ocena jakości wody w Gorzyczkach

Pobierz plik


 

Data publikacji: 6 września 2016 roku

Ogłoszenie

Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie.

W związku z planowanym zwiększeniem limitów powołań do służby przygotowawczej w 2017 roku.

Treść ogłoszenia


 

Data publikacji: 11 sierpnia 2016 roku 

Burmistrz Gminy Czempiń
ogłasza konkurs na wybór realizatora
Programu Profilaktyki zakażeń
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
w 2016 roku

Pobierz plik
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2  


Data publikacji: 3 sierpnia 2016 roku 

Burmistrz Gminy Czempiń
ogłasza, że wyłozono do publicznego wglądu
"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki 1217/3 w Czempiniu

pobierz plik 


Data publikacji: 20 lipca 2016 roku

Informacja
Urzędu Statystycznego w Poznaniu

o badaniu: "Wybór ścieżki kształcenia
a sytuacja zawodowa Polaków"
pobierz plik 


 Data publikacji: 20 lipca 2016 roku

Decyzja
Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kościanie

Stwierdzenie przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Piotrowo 
pobierz plik


 Data publikacji: 6 lipca 2016 roku

Burmistrz Gminy Czempiń
Ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem 1 lokalu użytkowego położonego w Czempiniu przy ul. Długiej 28 będącego we władaniu Gminy Czempiń.
pobierz plik


Data publikacji: 5 lipca 2016 roku 

Ogłoszenie
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego

O przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz zaproszenia na spotkania konsultacyjne.
pobierz plik


Data publikacji: 15 czerwca 2016 roku 

Burmistrz Gminy Czempiń
Ogłasza
I przetarg nieograniczony na oddanie w najem
1 lokalu użytkowego położonego w Czempiniu
przy ul. Długiej 28
będącego we władaniu Gminy Czempiń
pobierz plik


Data pierwotnej publikacji: 2016-02-02

Informacja Burmistrza Gminy Czempiń
Przetwarzanie tworzyw sztucznych punkt zbierania odpadów.
pobierz plik


 

Data publikacji: 2016-04-27

Burmistrz Gminy Czempiń

Ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w najem 1 lokalu użytkowego
położonego w Czempiniu
ul. Powstańców Wielkopolskich
(teren nowego targowiska)
będącego własnością Gminy Czempiń

Treść ogłoszenia cz. 1

Treśc ogłoszenia cz. 2