Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego

Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego (część tekstowa): przejdź

Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego (część graficzna): przejdź

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czempiń:przejdź