12 czerwca 2017

"Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski"

'Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski'

We wrześniu 2016 roku rozpoczęto wdrażanie projektu „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia
e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego” (POWR.02.018.00-00-0001/16), który będzie realizowany przy wsparciu
finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, II oś priorytetowa
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. 

Partnerem wiodącym projektu jest stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, a partnerami
i odbiorcami działań 22 wielkopolskie gminy, w tym także Gmina Czempiń.

Szczegóły - przejdź