Młodzieżowa Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

W Gminie Czempiń działa Młodzieżowa Rada Miejska.

Jest to interesująca propozycja dla uczniów gminnych Szkół Podstawowych i Gimnazjum, pragnących zyskać praktyczne umiejętności, a także wiedzę o funkcjonowaniu lokalnego samorządu gminnego.

Młodzieżowa Rada Miejska funkcjonuje na zasadach analogicznych jak Rada Miejska w Czempiniu.

Młodzież może uczestniczyć w wyborach, w sesjach i innych działaniach tego gremium, traktując to jak swoiste warsztaty samorządowej aktywności. 

Młodzieżowa Rada Miejska ma też wpływ, jako cialo doradcze, na funkcjonowanie czempińskich gminnych placówek oświatowych i nie tylko...


III Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu 

Informuję, że III sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016 roku o godz. 14.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania MRM w Czempiniu na 2017 rok.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie obrad III sesji.

 

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej

Patryk Wojciechowski


 

II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu

odbędzie się w dniu 2 maja 2016 roku o godzinie 12.00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu.

Porządek obrad sesji obejmował będzie:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania MRM w Czempiniu na 2016 rok.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie obrad II sesji.

Młodzież Gminy Czempiń do udziału serdecznie zapraszamy!


I  sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu!

odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016 roku o godzinie 12.00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu.

Porządek obrad sesji obejmował będzie:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Ślubowanie radnych.

4. Ustalenie porządku obrad.

5. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu:

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu:

7. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu: 

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie obrad I sesji.

Młodzież do udziału serdecznie zapraszamy!


 

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu

30 MARCA 2016 roku 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czempiniu

Wyniki Wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej

pobierz dokument

Obwieszczenie o Wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej

pobierz dokument 


 

  1. 1. Czym jest Młodzieżowa Rada Miejska w Czempiniu?

Rada jest reprezentacją dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czempiń; liczy 15 radnych wybieranych na okres 2 lat;  siedziba Rady mieści się w Urzędzie Gminy w Czempiniu.

 

Zadania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu to:

1) reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży wobec instytucji rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych,

2) współpraca z samorządem uczniowskim, organizacjami dziecięcymi i młodzieżowymi,

3) ochrona praw i godności dziecka oraz ochrona praw i godności ucznia,

4) promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej,

5) promocja zdrowego trybu życia,

6) promocja sportu i turystyki,

7) kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych,

8) uczestniczenie dzieci i młodzieży w inicjatywach na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

9) udział w organizowaniu pomocy charytatywnej,

10)  zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość jej życia.

 

  1. 2. Jak zostać Radnym?

Radnym może być każda osoba zamieszkała w gminie Czempiń uczęszczająca w dniu wyborów do szkoły podstawowej – klasy V-VI i gimnazjum, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czempiń. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym

Kandydaci na radnych powinni posiadać poparcie co najmniej 15 osób z własnego okręgu wyborczego. Listy osób popierających kandydata muszą zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania, własnoręczny podpis. Lista, powinna zostać złożona przez kandydata u członka Gminnej Komisji Wyborczej w Czempiniu najpóźniej do dnia 7 marca 2016 r.

Kampania wyborcza trwa od 2 marca 2016 roku – 27 marca 2016 roku.

Mandat radnego uzyskują osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów w danym okręgu.

Zgoda Rodziców na udział w Wyborach:

pobierz dokument

Lista osób popierających kandydaturę na radnego w Wyborach:

pobierz dokument

Poniżej publikujemy Statut Młodziezowej Rady Miejskiej:

pobierz dokument

A także spisy Młodziezowych Radnych kolejnych kadencji:

Kadencja w latach: 2014 - 2016

pobierz dokument

Kadencja w latach: 2012 - 2014

pobierz dokument

Kadencja w latach: 2009 - 2011

pobierz dokument