Przewodniczący Rady Miejskiej w Czempiniu

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czempiniu

Łukasz Grygier

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 14 (I piętro)

nr telefonu.: 61 28 26 703 wew. 119
nr telefonu komórkowego: 505 623 536
radny.grygier@czempin.pl

Przyjmuje interesantów:
w poniedziałki, w godzinach: od 15.00 do 17.00

 

Zadania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czempiniu: 

  1. organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady;
  2. zwołuje i przygotowuje sesje Rady Miejskiej w Czempiniu, w tym: ustala porządek obrad, czas i miejsce obrad, zapewnienia dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad;
  3. czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad Rady Miejskiej w Czempiniu.