09 czerwca 2017

Podpisanie umów o dofinansowanie - gospodarka wodno - ściekowa

Podpisanie umów o dofinansowanie - gospodarka wodno - ściekowa

W piątek, 9 czerwca 2017 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyła się konferencja prasowa, podczas której zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” WRPO 2014-2020. Jednym z beneficjentów tych umów jest Gmina Czempiń, która dzięki pozyskanym funduszom będzie mogła dokonać modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Czempiniu, a także wybudować kanalizację sanitarną w Jarogniewicach oraz unowocześnić istniejące przepompownie w Czempiniu i Borowie.

W Urzędzie Marszałkowskim pod auspicjami Marszałka Marka Woźniaka spotkali się Burmistrzowie miast i gmin, a także przedstawiciele innych jednostek będących beneficjentami projektów, w tym:. Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń, Prezes Zarządu Odolanowskiego Zakładu Komunalnego, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole i Burmistrz Zdun. Gminę Czempiń reprezentował Burmistrz Konrad Malicki. Zaproszeni goście omówili także planowane inwestycje. Burmistrz Gminy Czempiń również przedstawił prezentację, którą rozpoczął od zarysowania obecnego stanu infrastruktury, której dotyczy projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempiń poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempiń
i Borowo”. Następnie Burmistrz omówił szczegóły planowanych robót budowlanych i oczekiwane rezultaty całego przedsięwzięcia.
Całkowita wartość projektu to 18 512 802,39 złotych, z czego aż 9 396 750,39 złotych – czyli ponad połowę – pokrywa dofinansowanie. Zgodnie z planami projekt ma zostać zakończony w 2018 roku.