Przewodniczący Zarządów Osiedli

Osiedle nr 1
Paweł Hirowski
tel. kom.: 
e-mail: -

Osiedle nr 2
Maciej Kuhnert
tel. kom.: 505 039 914
e-mail: maciakx@o2.pl

Osiedle nr 3
Małgorzata Pawlak
tel. kom.: 663 811 757
e-mail: mosiacom@wp.pl

Osiedle nr 4
Tomasz Barszczewski
tel.: 
e-mail: 

Osiedle nr 5
Artur Kozłowski
tel. kom.: 601 195 513
e-mail: kozart82@o2.pl

 

Osiedle nr 6
Lucyna Mikołajczak
tel. kom.: 606 512 268
e-mail: radny.mikolajczak@czempin.pl

Osiedle nr 7
Eugeniusz Cichocki
tel.: kom. 508 318 896
e-mail: radny.cichocki@czempin.pl

PRAWA, OBOWIĄZKI I ZADANIA SAMORZĄDÓW OSIEDLOWYCH

Organami władzy szczebla osiedlowego są: ogólne zebranie mieszkańców – władza uchwałodawcza  i zarząd osiedla – władza wykonawcza, których kadencja trwa cztery lata licząc od dnia wyborów.

Do zadań ogólnego zebrania mieszkańców w osiedlu należy:

  • wybór zarządu osiedla: przewodniczącego zarządu osiedla, jego zastępcy oraz 1 do 3 członków; komisji rewizyjnej;
  • rozpatrywanie sprawozdania (składanego raz w roku) z działalności zarządu osiedla oraz komisji rewizyjnej;
  • zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalnych, bytowych, kulturalnych, i innych spraw związanych z miejscem zamieszkania;
  • organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.

Zadania te realizowane są między innymi poprzez:

  • podejmowanie uchwał w sprawach osiedla w ramach właściwości,
  • opiniowanie spraw należących do zakresu działania organów osiedla,
  • występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w Czempiniu o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza zakres działania osiedla,
  • współpracę z radnymi Rady Miejskiej w Czempiniu.

Ponadto przewodniczący zarządu osiedla kieruje bieżącymi sprawami osiedla i reprezentuje osiedle na zewnątrz.

Od roku 2015 istnieje możliwość realizacji zadań Osiedli w ramach środków wyodrębnionych w budżecie gminy Czempiń, co cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców.

Pliki do pobrania: