14 marca 2017

Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P

Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P

We wtorek, 14 marca 2017 roku, w Urzędzie Gminy w Czempiniu,  Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki, podpisał umowę z firmą: Zakład Instalacyjno – Budowlany Mateusz Maćkowiak z Lwówka, którą reprezentowała Pani Milena Maćkowiak - wykonawcą prac w ramach projektu pn.: ”Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P”.

Gmina Czempiń,  w kwietniu 2016 roku, złożyła wniosek na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 576024P w Betkowie, która prowadzi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3910P do granicy gminy. W lipcu 2016 roku Gmina otrzymała informację uzyskaniu dofinansowania. Wartość umowy podpisanej z wykonawcą robót to 1349997,57 złotych. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 stanowi ponad 60 % kosztów kwalifikowanych. Przebudowa drogi wykonywana zostanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres robót budowlanych obejmie: roboty przygotowawcze, korytowanie wraz z profilowaniem, wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, przebudowę zjazdów na nieruchomości zabudowane położone wzdłuż przedmiotowej drogi (wykonane zostaną z kostki betonowej, a zjazdy na pola z kruszywa łamanego) oraz rekonstrukcję rowów odwadniających. W ramach inwestycji zostanie także wybudowana w drodze sieć światłowodowa.