03 kwietnia 2017

Ogłoszenie taryf Zakład Gospodarki Komunalnej

Taryfy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czempiniu

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na okres od 1 maja 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku

(na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328) oraz uchwały nr  XLI /302/17  Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 marca 2017 r.).

Pobierz plik